پرفسور حسنعلی غیور

۱۳تیر

فعالیت پژوهشگاه شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان قانونی است

پرفسور حسنعلی غیور گفت: غرض ورزی های فعلی برخی افراد در دانشگاه اصفهان مانع فعالیت های شفاف پژوهشگاه شاخص پژوه در حوزه توسعه علم و پژوهش در کشور شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر