پروازهای اردن

۱۳اسفند

پروازهای اردن از آسمان سوریه از سر گرفته شد

پروازهای خطوط هوایی اردن از آسمان سوریه از سر گرفته شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر