پروتکل الحاقی

۰۷اسفند

گفت‌وگو با آمریکا موضوع جدیدی نیست

ما با ملت آمریکا مخالفتی نداریم ما با سیاست های ظالمانه ای که دولت های آمریکا از گذشته های دور تاکنون علیه ایران در پیش گرفته اند، مخالف هستیم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر