پروفسور «آمیت کرامر»

۱۶آبان

شادمانی دریافت حقوق کارمندان کوتاه‌مدت است

مقایسه «حقوق من» با حقوق دریافتی همکاران باعث بروز حس نارضایتی در فرد می‌شود که شادمانی پس از دریافت حقوق را از بین می‌برد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر