پروفسور سميعی

۱۷فروردین

روزگار سختی که ورزشکار معروف ایرانی می گذراند+ تصویر

«پروفسور سمیعی معتقد است توموری وجود ندارد و ضایعه موجود در گوش جراحی شده، عفونت است، اما پزشکان معتقدند هنوز تومور در گوش محسن وجود دارد که به ساقه مغز نفوذ کرده. متاسفانه هر پزشکی یک نوع اظهار نظر می‌کند و این تفاوت در اظهارنظرها ما را مستاصل کرده.»

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر