پروفسور شیرین هانتر استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا

۱۸تیر
اینستکس تأمین کننده نیازهای اقتصادی ایران نیست

اینستکس تأمین کننده نیازهای اقتصادی ایران نیست

«شیرین هانتر» معتقد است تغییر شرایط اقتصادی ایران مستلزم عواملی است که اینستکس به تنهایی نمی تواند آنها را فراهم کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر