پروفسور متیو کرامر

۰۳بهمن

تجدد محصول تلاش بشر در طول تاریخ است

معاون پیشین انجمن حقوق و علوم اجتماعی بریتانیا و استاد حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج معتقد است: بسیاری از پیشرفتهای علمی که امروز در جهان شاهدیم نتیجه تلاشهای بشر در طول تاریخ است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر