پرونده بابک زنجانی

۱۶دی
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و شیخ استخاره /اعلام احکام قطعی تعدادی از متهمان مالی

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و شیخ استخاره /اعلام احکام قطعی تعدادی از متهمان مالی

البته برخورد با گران‌فروشی و کم فروشی به عهده تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت است، ربط دارد اما به دلیل ارتباط با معیشت مردم مدعی العموم هم ورود کرده و نامه نگاری شده است که دادستان های شهرها همکاری کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر