پروژه زلزله بم

۰۳مهر

تحریم های سازمان ملل علیه ایران فعالیت های انسان دوستانه را در برنمی گیرد

بانک جهانی با اذعان به مستثنی بودن پروژه های بشردوستانه و توسعه ای از تحریم های سازمان ملل اعلام کرد از سال ۲۰۰۵ از تامین منابع مالی جدید برای ایران خودداری کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر