پوست برنزه

چهل پنجاه سال پیش به این آدمها می گفتند “خوش تیپ”

این تغییرات در شیوه لباس پوشیدن آن‌ها نیز تاثیر گذاشته و از آنجا که آن‌ها یکی از منابع الهام بودند، این تغییرات به تدریج در تمام جامعه رواج یافت. اگر دوست دارید با ترندهای ۵۰ سال قبل آشنا شوید، در ادامه مطلب همراه مان باشید.

آمار کرونا
[cov2019]