پوست بید

۱۶دی

مسکن‌های طبیعی که می‌توانند جایگزین ایبوپروفن شوند

عوارض جانبی انواع تسکین دهنده‌های التهاب و درد، ممکن است تا سال‌ها بعد خود را نشان ندهند و سلامت اندام‌های حیاتی شما مانند کلیه‌ها و کبد را نشانه گیری کنند.

آمار کرونا
[cov2019]