پوشش اسلامی ظاهر

۲۱دی

پوشش همسر وزیر خارجه آمریکا در مسجد +تصویر

همسر وزیر امور خارجه آمریکا در یک مسجد با پوشش اسلامی ظاهر شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر