پویا علاءالدینی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

۰۲شهریور

افشاگری فسادهای رخ داده در حدی نیست که اعتماد عمومی را بازگرداند

یک استاد دانشگاه درباره راه‌های جلب اعتماد عمومی از سوی حاکمیت گفت: برخی از مسائل وجود دارد که ممکن است میلیون‌ها نفر از مردم با آن مخالف باشند، در حالی که می‌بینیم عده قلیلی آن را به اجرا درمی‌آورند. حاکمیت در این گونه از موارد باید با مردم همراه شود و نشان دهد که می‌خواهد اوضاع را به نفع آن‌ها تغییر دهد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر