پویا ناظران

در ۶ ماه آینده بورس از دلار جلو می‌زند

برای وضعیت بازارها تا پایان سال سناریوهای مختلفی وجود دارد اما وجه مشترک تمام این سناریوها این است که در شش ماه آینده بورس از دلار جلو می‌زند.

آمار کرونا
[cov2019]