پير کارلو پادوان

مذاکرات گروه جی ۷ پیرامون تسریع در رشد و بهبود اقتصادی

نشست جی۷ درباره بحران مالی تصویری از وزرای دارایی گروه جی ۷ و روسای بانک مرکزی  وزرای دارایی کشورهای عضو گروه ‌جی‌۷ به منظور مذاکره پیرامون تسریع رشد بهبود اقتصادی با یکدیگر دیدار کردند. وزرای ۷ کشور صنعتی (جی‌) شامل امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا، و مشاوران آن ها در شهر مارسی […]

آمار کرونا
[cov2019]