پيمان کمپ ديويد

۰۵شهریور

اهمیت مسئله فلسطین برای مصری‌ها

روز جهانی قدس هرگز مانند امسال با حمایت این چنینی مردم مصر روبرو نشده بود و این امر حکایت از اهمیت مسئله فلسطین برای مصری‌ها دارد. شبکه پرس تی‌وی در این رابطه و همچنین آغاز یک دوره جدید که بر اساس آن دولت‌های عرب و مسلمان باید افکار عمومی را در مورد مسائل عمده جدی […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر