پیام سخنگوی دولت

۰۶تیر
پیام سخنگوی دولت به رئیسی

پیام سخنگوی دولت به رئیسی

سخنگوی دولت گفت: بیان آزاد عقاید برای آیت‌الله بهشتی یک سیاست قضایی بود و همه تلاش خود را به کار برد تا بر سر میز یک چتر امنِ حقوقی ایجاد کند.

آمار کرونا
[cov2019]