پیام سعادتمند

۰۷مرداد

پیام سعادتمند درباره سالگرد قهرمانی استقلال در آسیا

احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال به مناسبت سالگرد دومین قهرمانی استقلال در آسیا پیامی صادر کرد.

آمار کرونا
[cov2019]