پیام صابری، همسر زیبا بروفه

۲۹دی

آرامگاه هنرپیشه معروف ۴۰ روز پس از درگذشت + تصویر

امروز مراسم چهلم درگذشت پیام صابری، هنرمند جوان سینمای کشورمان در بهشت زهرا برگزار شد.

آمار کرونا
[cov2019]