پیام صادقیان و محمد عباس زاده

۲۸تیر

دو پرسپولیسی که از دست رفتند/ قدر خودتان را ندانستید

دو پرسپولیسی که از دست رفتند/ قدر خودتان را ندانستید

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر