پیترو کاردینال پارولین

۲۳فروردین
پاسخ پاپ فرانسیس به نامه آیت‌الله محقق‌داماد درباره رفع تحریم‌های آمریکا در دوران کرونا

پاسخ پاپ فرانسیس به نامه آیت‌الله محقق‌داماد درباره رفع تحریم‌های آمریکا در دوران کرونا

عالیجناب پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان پاسخی برای نامه آیت‌الله دکتر محقق داماد درباره رفع تحریم‌های آمریکا در شرایط کرونا ارسال کرد.

آمار کرونا
[cov2019]