پیدا کردن الگوی مناسب

پیدا کردن الگوی مناسب از برکات مجالس حضرت زهرا (س) است

استاد حوزه و دانشگاه آزاد استان قم گفت: یکی از برکات مجالس عزاداری، انتخاب الگوی مناسب است که به مدد حضرت زهرا (س) در این مجالس الگوی مناسب را پیدا خواهیم کرد.

آمار کرونا
[cov2019]