پیراهن خاص پرسپولیس

پیراهن خاص پرسپولیس در لیگ برتر فصل ۹۸/۹۹

باشگاه پرسپولیس در فصل ۹۸/۹۹ لیگ برتر، از کیت متفاوتی استفاده خواهد کرد.

آمار کرونا
[cov2019]