پیرترین عضو داعش

۱۴خرداد

پیرترین عضو گروه تروریستی داعش + تصاویر

به احتمال زیاد این پیرمرد چینی که اخیرا به گروه تروریستی داعش پیوسته است، پیرترین عضو داعش باشد.

آمار کرونا
[cov2019]