پیرحسین کولیوند -رئیس اورژانس کشو

۲۷تیر
سامانه پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد

سامانه پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به رونمایی سامانه پرونده الکترونیک سلامت گفت: بخشی از اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت مردم می‌تواند در صورت نیاز در خدمت درمانگر و در خدمت‌گیرندگان قرار گیرد.

آمار کرونا
[cov2019]