پیشنهاد اغواکننده یک باشگاه صنعتی

پیشنهاد اغواکننده یک باشگاه صنعتی به هافبک ملی پوش پرسپولیس!

احمد نورالهی که قراردادش با قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر بیستم به پایان رسید با پیشنهاد اغواکننده یک باشگاه صنعتی وبرو شده است.

آمار کرونا
[cov2019]