پیشکسوتان فوتبال استان خوزستان

تهامی مشاور عالی باشگاه فولاد شد + تصویر

سید ابراهیم تهامی در راستای ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال استان خوزستان و استفاده از تجربیات گرانبهای علمی و تجربی آنان، به عنوان مشاور عالی فوتبال باشگاه فولاد خوزستان منصوب شد.

آمار کرونا
[cov2019]