پیش بینی جهانگیری

پیش بینی جهانگیری از آینده بورس و اقتصادی کشور

پیش بینی جهانگیری از آینده بورس و اقتصادی کشور

 معاون اول رییس جمهور گفت: دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها به کار گیرد.

آمار کرونا
[cov2019]