پیش فروش مسکن

جزئیات پیش فروش مسکن در بورس کالا تشریح شد

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا گفت: تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، مسکن در بورس کالا پیش فروش می‌شود.

آمار کرونا
[cov2019]