پیش نویس «لایحه جامع شفافیت»

متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد

متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد

متن کامل پیش نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

آمار کرونا
[cov2019]