پیمان شادمانفر

۱۶بهمن

پرویز پرستویی: تهیه‌کنندگی دغدغه من نیست

وی ادامه داد: حق طبیعی هر بیننده ای است که نظر خود را مطرح کند و قرار نیست که هر فیلم ساخته شده صددرصد نمره قبولی دریافت کند.

آمار کرونا
[cov2019]