پیمان شیرخانی

تازه‌ترین تصاویر از «تعبیر خواب» با بازی شهاب حسینی

با پایان تصویر‌برداری فیلم تلویزیونی «تعبیر خواب» به کارگردانی رضا دادویی، تدوین فیلم به نازنین مفخم سپرده شد.

آمار کرونا
[cov2019]