پیمان نظامی «سنتو»

۰۴شهریور

اجلاس ۱۶ ،فرصت‌های تازه‌ای را پیش روی ایران قرار می‌دهد

مظاهر بی عدالتی و تجاوز به ملت‌ها را باید احصاء کنیم و با انطباق آنها با اصول جنبش عدم تعهد به اصولی برسیم که مانع از بی عدالتی و تجاوز مطابق با ظرفیت‌های حقوقی در دنیای امروز باشد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر