پیمان یزدانیان

مصطفی زمانی و نورا هاشمی +تصویر

این فیلم را که به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی و حسن دادخواه ساخته شد، محمدرضا مویینی و میثم مویینی تدوین کردند و ساخت موسیقی آن را پیمان یزدانیان به عهده داشت. پوستر این فیلم را نیز سیروس سلیمی طراحی کرده است.

آمار کرونا
[cov2019]