پیوستن ایران به FATF

۰۳آبان

دولت؛ همچنان پیگیر FATF در خارج از روال‌های قانونی

دولتی‌ها با خبرسازی‌های پیاپی درباره موافقت رهبر انقلاب با پیوستن ایران به FATF، قصد در پوشاندن منطق مخالفت رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی دارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر