چک

۲۰شهریور

ساعت کاری سامانه چکاوک تغییر یافت

همزمان با تغییر ساعت کاری بانکها ساعت کاری سامانه چکاوک تغییرپیدا کرد.

۲۰خرداد
تمرکز بر هدایت نقدینگی به سمت تولید و انضباط مالی راهبردهای بانک توسعه تعاون در سال جاری

تمرکز بر هدایت نقدینگی به سمت تولید و انضباط مالی راهبردهای بانک توسعه تعاون در سال جاری

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: تمرکز بر هدایت نقدینگی به سمت تولید و بنگاه‌های تولیدی و تعاونی برنامه راهبردی ما در سال جاری است و در عین حال موضوع انضباط مالی، اعتباری و پرهیز از اضافه برداشت از بانک مرکزی را دنبال می‌کنیم.

۲۱مهر

آسیب های فراوان چک های برگشتی

در انتها سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بر این اساس رئیس جدید بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را پیگیری کرده و آن را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد.

آمار کرونا
[cov2019]