کابوس سیدامامی

۱۲اردیبهشت

باید به پرونده های سنگین نفوذ در دولت و نهاد ریاست جمهوری رسیدگی شود/نفوذ جاسوس MI۶ به دولت؟

جواد کریمی قدوسی،نماینده مجلس، با بیان اینکه «یکی از پرونده‌های مهم در نهاد ریاست جمهوری نفوذ ام‌آی‌سیکس انگلستان از طریق اسماعیل سماوی خواهرزاده رییس جمهور بود»،گفت:این سرویس جاسوسی مرتب به خواهرزاده روحانی زنگ می‌زد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر