کارت هوشمند ملی

وزیر کشور: فرماندار بروجرد با پذیرفتن قصورش در لغو یک همایش، استعفا داد

در کل کشور ۴۳۰ فرمانداری داریم و بنای اصلی ما به تغییر و جابه‌جایی همه فرمانداران نیست. نیروهای خوب و موثری هستند که حق خود می‌دانند که در فرمانداری‌ها فعالیت کنند.

با حضور معاون اول رئیس جمهور، از کارت هوشمند ملی رونمایی شد

در مراسمی باحضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری از کارت هوشمند ملی رونمایی شد.

آغاز عملیات صدور کارت هوشمند ملی در استان قم

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی از آغاز عملیات صدور این کارت در استان قم خبر داد و گفت: پس از اتمام صدور کارت هوشمند ملی در استان قم از سال آینده عملیات صدور کارت برای ۶۲ میلیون ایرانی در سراسر کشور به مرور آغاز می شود.

آمار کرونا
[cov2019]