کارخانجات نساجی گیلان

۰۲آبان

حال و روز ناخوش یکی از کارخانجات نساجی گیلان

ایران پوپلین یکی از کارخانجات نساجی گیلان است که این روزها حال خوشی ندارد، کارگرانش از ۱۲۰۰نفر به ۲۷۶ نفر تعدیل شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر