کارخانه تراورس

۲۶تیر

حکم متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی در فرجه قانونی و در روزهای آینده صادر می‌شود

یکی از کارهای پرحجم برای اثبات اتهام متهمان، ردیابی حساب‌ها و شرکت‌های آنها بود و چون به صورت سنگین پولشویی کرده بودند ردیابی آنها کار سختی بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر