کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی

۰۱تیر

ادامه تحصیل تمام دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی

دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی مجاز به شرکت در آزمونهای مقاطع بالاتر تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری غیر مجازی هستند. به گزارش خبرنگار مهر، تمام دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی که در دوره های دارای مجوز شورای گسترش آموزش عالی و از طریق آزمونهای مورد تایید پذیرفته شده […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر