کارلوس روئیس

۳۰دی

علی کریمی و فرهاد مجیدی از فهرست نهایی محبوب‌ترین بازیکن سال ۲۰۱۱ جهان خارج شد

اسامی نهایی محبوب‌ترین بازیکنان سال ۲۰۱۱ جهان به تفکیک قاره‌های مختلف به شرح زیر است:

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر