کارمزد بانکی

۲۴اردیبهشت
یارانه این افراد ۱۰۰هزار تومان کم شد!

یارانه این افراد ۱۰۰هزار تومان کم شد!

یارانه معیشتی اردیبهشت ماه برای برخی از افراد کمتر از ماه‌های قبل واریز شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر