کارمندان ژاپن

۲۰آبان

تصویری قابل تأمل و تکان دهنده از کارمندان ژاپن!+تصویر

در این تصویر پایان یک روز کاری در ژاپن-سال ۱۹۶۴ را می بینید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر