کاريکاتوري موهن

۳۰شهریور

ما نباید در برابر این حرمت شکنی های دشمنان ساکت باشیم

برخلاف ادعای غربی ها اسلام انقلابی روند رو به رشد دارد و به هیچ نحو مسلمانان در برابر حقه های غربی ها تسلیم نخواهند شد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر