کارکنان شهرداری

۲۷دی

اصلاح ساختار شهرداری به معنای تعدیل نیرو نیست

مظاهریان گفت: کارکنان شهرداری تابع نظام پرداخت مبتنی بر قانون کار هستند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر