کارگردان خلاق و جوان نمایش «طناب»

۰۸آذر

قصر موروثی خاندان فرانکشتاین|چرا اقتباس می‌کنیم؟

تئاتر امروز ایران از اقتباس پر شده است، از اقتباس از رمان تا اقتباس از فیلم؛ اما پرسش مهم این است که چرا باید در این ایام به اقتباس چنین تمسک جست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر