کامران غضنفری

۳۰آذر
چگونگی ارتباط دشمنان خارجی با عوامل داخلی برای به آشوب کشیدن کشور

چگونگی ارتباط دشمنان خارجی با عوامل داخلی برای به آشوب کشیدن کشور

یک محقق و پژوهشگر با اشاره به چگونگی ارتباط دشمنان خارجی با عوامل داخلی برای به آشوب کشیدن کشور گفت: آیا دولت نباید قبل از افزایش قیمت بنزین افکار عمومی را آماده می‌کرد تا به جامعه و مردم شوک ایجاد نشود؟

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر