کامران یوسف زاده

۲۴دی

جزئیات مالی و چند نکته درباره هنرمندان حاضر در حراج هشتم تهران

در هشتمین دوره از حراج تهران، ۱۲۰ اثر ارائه شد که تاریخ خلق ۲۴ اثر به سال جاری برمی‌گشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر