کاپیتان بدون شکست بوکس ایران

۱۱آبان

کاپیتان بدون شکست بوکس ایران درگذشت

کاپیتان و قهرمان سابق تیم ملی بوکس ایران در گذشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر